Płowdiw

Dzięki wąskim, brukowanym uliczkom Starego Miasta, przeuroczym zaułkom, pięknym, starym domom z okresu odrodzenia narodowego, niewielkim cerkwiom, Płowdiw jest miastem o niepowtarzalnej atmosferze. Niemal na każdym kroku napotkać można tutaj ślady bliższej lub dalszej przeszłości miasta.

Mówiąc o Płowdiwie, nie należy zapominać o tym, że jest on nie tylko ośrodkiem przemysłowym i handlowym. Tradycje kulturalne miasta zaczęły się przed wiekami! Pracował tu stary działacz oświatowy i filolog Najden Gerow, tu położył podwaliny działalności wydawniczej w Bułgarii Christo G. Danow, z Płowdiwem związana jest znaczna część twórczości poety narodowego Iwana Wazowa i współcześnie z nim tworzącego Konstantyna Weliczkowa ... Miasto dumne jest również ze swych obywateli takich jak malarze Christo Stanczew, Złatio Bojadżijew, Canko Ławrenow.

Mało jest miast w Bułgarii, w których zachowały się tak malownicze zabudowania z czasów Odrodzenia. Po obu stronach wymoszczonych kamieniami uliczek wznoszą się mury z wielkich głazów pozostałości dawnych domów, pięknie polichromowane starobuł garskie fasady, wykusze i sklepienia, zwisające nad ulicą strzechy, drewniane wrota, okute żelaznymi gwoździami stare zamki z kutego żelaza, podwórka zarośnięte gęstą trawą, ze studniami kamiennymi - wszystko to owiane jakąś muzealną jak gdyby ciszą!
Dom Georgiadi, ego. Trzypiętrowy imponujący budynek o surowej symetrii zewnętrznej, z malowidłami ściennymi, rzeźbami. Dom Nedkowicza, Dom przy ul. Nektariew Nr. 15, Dom Dancza każdy z nich jest prawdziwym klejnotem.
Czyż można wyliczyć je wszystkie? Ku wierzchołkowi wzgórza uliczka zwęża się, dachy dotykają się prawie, a zza szyb okiennych jakoby wyglądały młode kobiety w malowniczych starych strojach. Gęste korony starych drzew, rosnących na wzgórzu, szumią nad głowami zwiedzających.

Niezmiernie interesujące jest miejskie Muzeum Archeologiczne. Wystawione są tam przedmioty, znalezione przy rozkopywaniu mogił - narzędzia pracy, broń i naczynia z epoki prahistorycznej, żelazne noże, siekiery, strzały z brązu, ozodoby i biżuteria. Przechowuje się tu i słynny już na całym świecie skarb z Panagiuryszte. Dziewięć naczyń do picia wina: dwie amfory-ryton i siedem rytonów, wszystko wykute z masywnego złota, rzeźbione. Skarb ten został wykonany prawdopodobnie gdzieś w koloniach greckich na wybrzeżach Azji Mniejszej, w IV - III wieku przed naszą erą.

Wyobrażenie zwiedzających o epoce trackiej z historii Płowdiwu i Tracji uzupełnia makieta mogiły, która mówi nie tylko o obrzędach pogrzebowych Traków, lecz daje również pojęcie o noszonych przez nich ozdobach, o naczyniach kuchennych i narzędziach pracy. Uzupełnieniem muzeum jest i grobowiec tracki z IV wieku przed naszą erą, odkopany niedaleko wschodniej stacji kolejowej Płowdiwu— Filipowo. Grobowiec wybudowany jest z bloków, połączonych żelaznymi klamrami.

Epoka panowania Rzymian : posągi, naczynia kuchenne, pozostałości budynków, kapitele, kolumny, rysunki itp. Martwe przedmioty, świadczące o dawnej wspaniałości, o walkach i ruinach! Makieta zaznajamia zwiedzających z osiedlem z wczesnego okresu słowiańskiego. I znowu naczynia gliniane, ozdoby ... Chronologia muzeum kończy się eksponatami z epoki Państwa Bułgarskiego, stare monety i zbroje.

Budynek, w którym mieści się obecnie Muzeum Etnograficzne, jest prawdziwym zabytkiem architektonicznym.
Przed samym wejściem do muzeum znajduje się makieta zajazdu Kurzum Chan, z XVI wieku, będącego wówczas ożywionym ośrodkiem handlu Imperium Tureckiego z Zachodem.

W głębi malowniczego podwórza uwydatnia się oryginalna fasada z kolorowymi ornamentami na wygiętym w fotmę łuku sklepieniu wykusza. Wewnątrz zaś: sale, otoczone smukłymi drewnianymi kolumienkami, sufity, pokryte rzeźbami, okrągłe schodki, przytulne kanapki. Przeniesiono tu kilka maleńkich warsztatów rzemieślniczych, makiety prymitywnej destylarni olejku różanego, przędzalnię i warsztat tkacki oraz narzędzia produkcji.

Nie należy ominąć Miejskiej Galerii Sztuk Pięknych, w której zebrane są cenne kolekcje obrazów starych i współczesnych malarzy bułgarskich oraz dzieła znanych plastyków zagranicznych. Najmocniej związana jest z Płowdiwem twórczość Canko Ławrenowa - jego obrazy odtwarzają oblicze, nastrój i romantyczność starego miasta.

Ciekawych rzeczy o Płowdiwie i jego mieszkańcach można się dowiedzieć w Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, gdzie wystawione są eksponaty od czasów Powstania Kwietniowego w 1876 r. aż do 1944 roku. Dokumenty, przedmioty, zdjęcia, odezwy mówią o latach burzliwych wydarzeń i walk, o bohaterstwie miłującego wolność narodu.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]