Przekraczanie granicy

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Honorowane są także dowody osobiste starego typu, ważne do 31 grudnia 2007 r., jednakże należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Turyści podróżujący do Bułgarii mogą wwozić i przewozić towary w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie do użytku osobistego; nie podlegają one odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także towary przeznaczone na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone.
Przy wwozie i wywozie waluty o równowartości do 8000 BGN (ok. 4090 EUR) oraz kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklarację celną, która jest przy wyjeździe traktowana jako dowód pochodzenia wywożonych kosztowności czy waluty. Po przystąpieniu Bułgarii do UE nie ma możliwości ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w Bułgarii.

Osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po Bułgarii, mają prawo korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego Polakom wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

W Bułgarii obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest dopuszczalne, podobnie jak w większości krajów unijnych, pod warunkiem korzystania z zestawu głośnomówiącego. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze jest honorowane. Podczas podróży samochodem należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. W Bułgarii honorowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy, obowiązkowo trzeba posiadać również polisę ubezpieczeniową OC, opłacone na Bułgarię lub obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu pogranicznicy dokonywali w paszporcie adnotacji o własności samochodu, jednak praktyki tej zaprzestano całkowicie w 2007 roku z chwilą przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej. Wycofano również obowiązkową opłatę za przejazd matą dezynfekcyjną. Od 1 stycznia 2005 r. wprowadzone zostały winiety dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Przekraczanie granicy na forum

  • Ania
    Ania

    Należy pamiętać że urzędnicy i personel raczej nie mówią po angielsku. Bardziej użyteczny staje się częstokroć język niemiecki, a pomocny może okazać się język rosyjski, często rozumiany przez Bułgarów. Bezpieczniej jest nie sprawiać wrażenia nadmiernie wyluzowanego turysty i nie spacerować po ulicy z ostentacyjnie wywieszonym aparatem fotograficznym. W razie kłopotów nie można oczekiwać zbyt wiele od policji, zwłaszcza że funkcjonariusze raczej nie mówią po angielsku - wiem bo miałam taką przykrą przygodę tuż po przekroczeniu granicy :(

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]