Przewodnik

Jeszcze przed ćwierćwieczem Bułgaria była dla nas krajem dość dalekim, nieco egzotycznym, w gruncie rzeczy wiedzieliśmy o niej niezbyt wiele. Obecnie - co roku tysiące polskich turystów spędza tam urlopy i wakacje, przeważnie latem, na czarnomorskich plażach. Łącznie miliony Polaków odwiedziły już Bułgarię, a wielu z nich uczyniło to wielokrotnie.

Republika Bułgarii to państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy. Wschodnia granica to urwiste, tarasowate lub łagodnie opadające zbocza nad szafirowo-szarymi wodami Morza Czarnego. Z 2245 km granic, 686 km biegnie wzdłuż rzek, 378 brzegiem morskim.

Wspaniałe krajobrazy
Wspaniałe krajobrazy
Wybrzeże Morza Czarnego to nie tylko raj dla plażowiczów lubiących wielogodzinne leniuchowanie, czy też tych którzy kochają sporty wodne. To wspaniałe miejsce dla fotografików. Cudowne

Jeżeli podzielić szerokość Bułgarii na pół i nakreślić poziomą linię w kierunku z zachodu na wschód, to linia ta przejdzie niedaleko 43-ego równoleżnika i przepołowi kraj. Wpatrując się w mapę dojdzie się jednak do wniosku, że praca ta była daremna. Dlatego, że zarówno nakreślona linia, jak i 43 równoleżnik dzielą Bułgarię na pół tylko symbolicznie, podczas gdy Góry Bałkańskie zrobiły to już od dawna naprawdę. Bułgaria jest krajem stosunkowo niewielkim, lecz o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Ogromne masywy górskie i niezwykle malownicze wzgórza sąsiadują z żyznymi dolinami i kotlinami, rozdzielone rozległymi równinami i płaskowyżami. Gdy na równinach i w dolinach jest już ciepło i zaczynają kwitnąć kwiaty, na niektórych wierzchołkach górskich bieleje jeszcze śnieg. Na północy niespiesznie płynie Dunaj, zdążając do błękitnych wód Morza Czarnego, w górach szemrzą strumyki i potoki, czasem rozbijając się na wysokich wodospadach, otoczonych przez wspaniałe, gęste lasy liściaste i iglaste, gdzieniegdzie pojawia się soczysta zieleń pastwisk i hal, w dolinach zaś jaśnieją pola uprawne.

Naród bułgarski wykazuje wiele zalet: pracowitość, poczucie obowiązku, rozsądek, oszczędność, zdyscyplinowanie, solidarność i zamiłowanie do nauki. Młodzież kształci się w licznych szkołach wyższych. Działa wiele instytutów naukowych i technicznych. Bułgarzy wykazują zamiłowanie do różnych form i treści sztuki ludowej. Ponad 13 tys. kapel, zespołów tanecznych, chórów ludowych i innych pielęgnuje troskliwie ludowe tradycje. Wszędzie spotkać można oryginalny folklor. Na terenach dzisiejszej Bułgarii przebywały w dalekiej przeszłości plemiona iliryjskie, celtyckie, osadnicy z Hellady, koloniści rzymscy, wędrowne ludy z północy, panowali władcy Bizancjum. Każdy więc wiek, każdy lud zostawiał swoje trwałe ślady. Rejestr zabytków jest bardzo bogaty i obejmuje: 400 cmentarzysk i osad najwcześniejszej cywilizacji, 11 000 trackich i rzymskich, 3000 obiektów starożytnych i średniowiecznych. 3500 zabytków kultury z okresu Odrodzenia.

Na czym polega atrakcyjność tej ziemi? Słońce, piękna pogoda, obfitość doskonałych owoców. Na niewielkim obszarze sąsiadują tutaj ze sobą regiony o kontrastowym typie krajobrazu: rozległe plaże czarnomorskie, górskie łańcuchy typu alpejskiego, wapienne skały Starej Płaniny, płaskie równiny rolnicze. To sąsiedztwo jest czasem tak bliskie, że zaledwie kilka godzin marszu dzieli winnice pełne soczystego owocu od pól wiecznego śniegu, pokrywających najwyższe szczyty. Urozmaicenie pejzażu wszelako samo przez się nie stanowi jeszcze wystarczającego powodu, by tak wielu ludzi mających przecież inne kraje do wyboru - właśnie tutaj tak chętnie spędzało swoje urlopy. Przed laty nęciła jeszcze egzotyka. Wiejskie kobiety w fałdzistych szarawarach orientalnego kroju, mężczyźni w serdakach i kierpcach, objuczone osiołki na zapylonych gościńcach, wiejskie karczmy, w których podawano chłodne wino i ostre zakąski. Meczety i minarety przywodziły na myśl dawne stulecia tureckiego panowania, monotonne pieśni ludowe przejmowały smutkiem, małe cerkwie klasztorne frapowały tajemniczą atmosferą wschodniego obrządku. Ale ta sielska i jakże staroświecka, urzekająca prostotą ludowej kultury Bułgaria - to już przeszłość. Reliktów owej przeszłości trzeba dziś umiejętnie szukać. Co druga rodzina bułgarska mieszka obecnie w domu zbudowanym już po wojnie. Tam, gdzie jeszcze niedawno pasły się kozy i osły, dziś rozwija się przemysł. Szybka motoryzacja zapełnia ulice samochodami, buduje się szosy, mosty, autostrady.

Bułgaria niestety nie może się poszczycić rewelacyjnymi zabytkami. Stosunkowo liczne szczątki helleńskiej i romańskiej cywilizacji - to tylko kamienie. Kultura średniowiecznej Bułgarii nie stanowiła kontynuacji kultury antycznej. Pewne tylko elementy przejęli Bułgarzy z Bizancjum, ale pięćsetletnia niewola turecka zatarła i ten wątły spadek. W gruncie rzeczy z kulturą antyku zapoznali się Bułgarzy dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Turcy zniszczyli warstwę bułgarskich bojarów, usunęli także grupy bułgarskich mieszkańców z miast. Świadomość narodowa trwała tylko w masach chłopskich, w tradycji surowego wiejskiego obyczaju, w kontynuacji prastarych form gospodarki i rudymentarnych form ludowej sztuki. Oużą rolę odegrało także przywiązanie do cerkwi. Prawosławni duchowni byli przez dłuższy czas jedynymi Bułgarami umiejącymi odczytać stare księgi i spisywać nowe kroniki. Zabytki, na jakie obecnie można trafić, są to więc albo szczątki murów i kamieni antycznych, albo budowle tureckie, takie jak meczety, mosty, charakterystyczne stare domy mieszkalne, łaźnie i studnie oraz różnego rodzaju fortyfikacje. Interesujące są prawosławne niewielkie klasztory, których w całym kraju znajduje się około stu dwudziestu. Zazwyczaj są to skromne budowle oparte na wzorach greckich lub serbskich.

Bułgaria jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
- Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 1955),
- Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO (od 2004),
- Unii Europejskiej (od 2007)

Przewodnik na forum

  • Władek
    Władek

    Tym co w Bułgari zastanawia, zadziwia i urzeka mnie przede wszystkim - jest dynamiczny rozwój. Pierwszy z budzących podziw fenomenów dziejowych to fakt przetrwania odrębności narodowej mimo pięciuset lat wynaradawiającego nacisku tureckiego. Drugi fakt to ambicja nadgonienia ogromnych zapóźnień cywilizacyjnych i kulturalnych spowodowanych turecką niewolą. Bułgarzy uzyskali niepodległość zaledwie przed stu laty w wyniku wojny rosyjsko-tureckiej 187-78. W walce o tą niepodległość odało na ziemi bułgarskiej życie tysiące Rosjan, Polaków i Rumunów. Po wyzwoleniu rozpoczął się opóźniony proces kapitalizacji, równolegle z nim rozbudowywano z podziwu godnym zapałem system powszechnej oświaty. Stosunki społeczne jednak przypominały okres wspólnoty rodowej. Proces urbanizacji aż do drugiej wojny światowej postępował dość wolno, import artykułów przemysłowych opłacano jedynie eksportem płodów rolnych Sa domiar złego młode państewko wikłało się w wojny ze wszystkimi sąsiada Mówiło się wówczas o kotle bałkańskim wrzało tutaj nieustanie, raz za razem wybuchały krwawe walki. Pod względem kulturalnym Bułgaria - mimo osiągnięć na polu oświaty elementarnej była aż do drugiej wojny światowej izolowana od europejskiego kręgu kulturowego. Kultura bułgarska była bowiem zbyt mało komunikatywna dla Zachodu w tym, co stare i zbyt wtórna i mało oryginalna w tym, co nowe.

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]