Warna

Warna posiada 2500-letnią historię. Założone w VI wieku przed naszą erą przez kolonistów greckich pod nazwą Odessos, osiedle to przeżyło całą dramatyczną historię ziem bałkańskich, przechodząc kolejno do rąk Traków, Macedończyków, Rzymian, Bizantyjczyków. Chan bułgarski Asparuch zdobył je w 681 roku i od tej pory jest to już miasto bułgarskie. Za czasów Iwana Asena II Warna jest już ożywionym ośrodkiem handlowym państwa bułgarskiego i zgodnie ze sprawdzonymi danymi historycznymi prowadzi handel z wielkimi na owe czasy portami jak Carogród, Genua, Wenecja i Dubrownik. Za czasów panowania Turków znaczenie miasta wzrasta jeszcze bardziej. Łącząc Warnę linią kolei żelaznej z Ruse (pierwsza linia kolejowa w Imperium Otomańskim), założoną w 1866 roku, Turcy zrobili z Warny ośrodek, łączący się poprzez Dunaj I Bukareszt z Europą. Swe znaczenie wielkiego miasta handlowego i portowego Warna utrzymuje i po wyzwoleniu kraju z niewoli tureckiej. Dlatego też i w czasach nowych stała sią jednym z ważnych ośrodków bułgarskiego ruchu robotniczego. Nie jest bynajmniej rzeczą przypadku, że podczas walk antyfaszystowskich działał tu partyzancki oddział im. Wasyla Lewskiego, który dał wiele ofiar w walce o wyzwolenie spod jarzma faszyzmu.

W obecnych czasach Warna rozwija się jako ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy, kulturalny i uzdrowiskowy. Przez Warnę przechodzi prawie połowa bułgarskiego obrotu towarowego zarówno morskiego, jak i rzecznego. Z nazwami fabryk warneńskich związane są ważne wyroby nowego bułgarskiego przemysłu rozmaite rodzaje okrętów, maszyn i silników spalinowych, przyrządów elektrycznych do ogrzewania i gospodarstwa domowego, wyrobów przemysłu spożywczego. Miasto posiada teatr dramatyczny i operę, orkiestrę symfoniczną, dwie biblioteki państwowe, bibliotekę dla dzieci, wydawnictwo państwowe, gazetę codzienną itd. Jest tu wiele szkół i techników, Uniwersytet Państwowy z trzema wydziałami, Wyższy Instytut Medycyny, Instytut Naukowo-badawczy Rybołówstwa.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]