Sofia

Sofia ma bardzo długą historię, jej mieszkańcy szczycą się, iż należy do najstarszych stolic Europy. W ścisłym centrum miasta po dziś dzień archeolodzy pro wadzą wykopaliska, odkrywają ślady neolitycznych osad, a także pozostałości z epok kamienia i brązu. Uważa się, iż powodem tak wczesnego osadnictwa na tych terenach jest obecność ciepłych wód mineralnych, w które obfituje cała Kotlina Sofijska.

Na podstawie wykopalisk dokonanych w Kotlinie Sofijskiej wiek miasta ocenia się na 5 tys. lat. W dzielnicy Geo Milew, nazwanej od imienia znanego poety (1895-1925), odkryto wykopaliska z okresu neolitu, a w rejonie placu 9 Septemwri znaleziono bogato zdobione przedmioty sprzed 3 tys. lat p.n.e. istnieją przypuszczenia, że na terenie tej dzielnicy była osada już w epoce brązu.

Pierwsze trackie plemiona zamieszkujące te tereny zwały siebie Serdami. Stąd także wywodzi się pierwsza, starożytna nazwa miasta - Serdica. Na krótko, w IV w. p.n.e., miasto dostało się we władania Filipa Macedońskiego i jego syna, Aleksandra Wielkiego. Rzymianie zdobyli Serdicę dopierow 29 r. n.e., by wkrótce potem podnieść ją do rangi centrum okręgu administracyjnego. Miasto, od czasów cesarza Trajana (98-117 n.e.) pod zmienioną nazwą - Ulpia Serdica, szybko się rozrastało. Rozbudowywali je kolejni rzymscy administratorzy. Serdica była ulubioną siedzibą cesarza Konstantyna Wielkiego, który nawet rozważał możliwość przeniesienia tutaj stolicy imperium. Jednak korzystniejsze położenie geograficzne Konstantynopola, nad brzegami morskimi, wpłynęło na decyzję cesarza o ulokowaniu tam właśnie stolicy. Miasto pozostawało w granicach imperium wschodniorzymskiego, a później bizantyjskiego do początków IX w. W 809 r. Serdicę zdobyły wojska chana Kruma (803-814). Zamieszkiwali je wówczas w większości Słowianie, którzy tracką nazwę Serdica zniekształcili w rodzimy Sredec.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]