Pirin

W 1962 r. utworzono Park Narodowy Wichrenu, a w 1974 r. przemianowano go na Park Narodowy Pirin. Od 1983 r. park wpisany jest na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Obejmuje dwa ścisłe rezerwaty przyrody.

Rezerwat Bajuwi Dupki - Dżindżirica (2873 ha) wpisany na Listę rezerwatów biosfery UNESCO, jeden z najstarszych w Bułgarii, utworzony w 1934 r. w celu ochrony reliktowych lasów sosnowych (sosna bośniacka i macedońska) oraz rzadkich siedlisk flory i fauny.

Rezerwat Julen (3156,2 ha) utworzony w 1994 r. w celu ochrony naturalnych lasów z sosną macedońską, sosną zwyczajną i górską, świerkiem i jodłą oraz zbiorowisk roślin wpisanych do Czerwonej Księgi Bułgarii, takich jak m.in.: pełnik europejski, mak piriński, orlik pospolity.

Park obejmuje najwyższe skaliste szczyty górskie (50 powyżej 2500 m n.p.m.), gdzie wegetacja jest dość rzadka - spotykamy tu głównie szarotki i kozice. Do granic parku należy też leżące poniżej piętro wiecznie zielonych lasów iglastych ze świerkiem, jodłą oraz sosną zwyczajną, czarną, macedońską i bośniacką (kilka okazów drzew to pomniki przyrody, np. Bajkuszewa mura - 1300-letni okaz sosny bośniackiej). Lasy dają schronienie m.in. sarnom, jeleniom, dzikom, niedźwiedziom, wilkom i głuszcom.

  • Komentarze i opinie
  • Brak komentarzy na forum, możesz być pierwszą osobą rozpoczynającą temat
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. [ok]